Ania

Nazywam się Anna Jaworska. W 2005 roku zdobyłam stopień magistra filologii angielskiej na UAM Poznań. Nauczam od 2004 roku. Pracowałam również w firmie współpracującej z międzynarodowymi partnerami oraz zajmowałam się tłumaczeniami.

Angielski dla mnie to nie tylko przedmiot szkolny. Znajomości angielskiego zawdzięczam przyjaźń trwającą od prawie 20 lat, a także poprzednią pracę dzięki, której zwiedziłam wiele krajów oraz obecną pracę dzięki, w której mam szansę dać moim uczniom więcej życiowych możliwości. To wreszcie angielskiemu zawdzięczam najwspanialsze wspomnienia z podróży – jazdę na dachu jeepa, nocleg pod gwiazdami na pustyni, jazdę na wielbłądach, błogie uśmiechy afrykańskich dzieci zajadających naszą czekoladę czy serdeczne rozmowy z ludźmi zdziwionymi co też przywiodło nas do ich kraju. Angielski umożliwia mi również znalezienie każdej potrzebnej informacji, znalezienie audiobooków, kanałów you tubowych na każdy interesujący mnie temat czy zrozumienie piosenek (choć czasem wolałabym ich nie rozumieć). Swoje nastawienie do angielskiego staram się przekazać uczniom, a w nauce staram się wprowadzić element zabawy i humoru.

My name is Anna Jaworska. In 2005 I graduated from English Philology on UAM receiving MA degree. I have been teaching since 2004. I also have experience in working in a company cooperating with international partners, and in translations.

English for me is not only a school subject. Thanks to English, I gained friends and my previous job(in business) which allowed me to travel. My present job (which I also owe to my education) gives me the possibility to influence my students’ lives. My ability to speak English also allowed me to travel on my own, creating the best memories of my life – travelling on the roof of a jeep, riding a camel, sleeping in the desert watching the stars. I will always remember the smiles of African children eating our chocolate or the friendly conversations with the locals. I want my students to have the same opportunities I had.  English also enables me to find any information, any audiobook, or any YT channel. It allows me to understand the songs’ lyrics (sometimes to my great disappointment). I try to inspire my students to share this positive view on learning English. I am a demanding teacher but I use sense of humour and try to make learning fun for both sides.

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych