Postępy w nauce

W ciągu roku szkolnego postępy w nauce dzieci są systematycznie sprawdzane i monitorowane.
Lektorzy utrzymują stały kontakt z rodzicami, głównie dzięki odbywającym się w każdym semestrze bezpłatnym indywidualnym konsultacjom. Są one doskonałą okazją do przedyskutowania z nauczycielem postępów w nauce, zasygnalizowania problemów oraz uzyskania rzeczowej oceny umiejętności językowych dziecka. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat OK ENGLISH COURSE wraz z oceną.

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych