Sale językowe

Jako nauczyciel języka angielskiego prowadzę szereg działań na rzecz edukacji ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia odpowiednich warunków do nauki i rozwijania osobowości ucznia.

Zarówno dzieci jak i młodzież w okresie szkolnym rozwijają się, przygotowują do dalszej nauki, poszerzają swoje horyzonty i zainteresowania. Staram się rozbudzać ich pasje i wspierać ich na wielu płaszczyznach.

Zaczynając od otoczenia urządziłam i wyposażyłam sale językowe. Z myślą o uczniach, ich samopoczuciu i dobrej atmosferze, sprzyjającej nauce, modernizuję gabinety, w których pracujemy. Staram się, by uczniowie czuli się tu dobrze, twórczo i przyjaźnie, by przekraczając próg tej sali czuli atmosferę języka angielskiego.

Szkoła posiada tablicę interaktywną z oprogramowaniem dostosowanym do każdego poziomu nauczania– od dzieci przedszkolnych przez szkołę podstawową i gimnazjum do szkoły średniej i dorosłych. Dzięki wykorzystaniu interaktywnych ćwiczeń nauka staje się bardziej fascynująca i efektywna.

Zadbałam, by wyposażyć szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne. Znajduje się tu podręczna biblioteczka, która służy nam na każdej lekcji, a jej podstawową pozycją są słowniki jedno- i dwujęzyczne. Ponadto mamy tutaj podręczniki, zestawy ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, kasety, płyty CD, video kasety. Sala wyposażona jest w laptop oraz radiomagnetofon z odtwarzaczem CD.

Zgromadziłam liczne pomoce naukowe, np. mapy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, drzewo genealogiczne rodziny królewskiej, obrazki i zdjęcia z moich podróży do Anglii, plakaty, albumy, kalendarze, plansze z czasami gramatycznymi, flash cards. Te ostatnie eksponuję zawsze zgodnie z omawianym tematem w danej klasie, gdyż jestem przekonana, iż w ten sposób ułatwiam uczniom zapamiętywanie słownictwa. Uczeń, nawet mimochodem, rozglądając się po klasie zauważa te słówka i je zapamiętuje.

Eksponujemy również prace uczniów lub materiały dotyczące świąt czy tradycji angielskich.

Wyjeżdżając do Anglii gromadzę foldery, ulotki oraz magazyny i gazety. Korzystając z materiałów autentycznych wzbogacam lekcje i sprawiam, że są bardziej atrakcyjne.

W okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz świąt anglosaskich w salach panuje odpowiedni, związany tematycznie z danym okresem wystrój.

Dzięki tym pomocom możemy uatrakcyjnić nasze lekcje, uaktywnić uczniów, a tym samym podnosić jakość naszej pracy.

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych