Zajęcia

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 45min, dla dzieci przedszkolnych 1x w tygodniu po 30min.
Prowadzimy również zajęcia indywidualne, także w domu ucznia.

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych