Zajęcia

Zajęcia grupowe odbywają się 2x w tygodniu po 45min.
Prowadzimy również zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb kursanta i trwające 45, 60 lub 90 min.

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych