O szkole

Nasza szkoła językowa powstała w roku  1996 w Skórzewie.  Od  tego czasu prowadzimy kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno General English, Business English jak i przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury. Oferujemy również zajęcia z języka francuskiego i niemieckiego.

Nasi lektorzy są pełni pasji, zaangażowania i chęci do pracy, stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, biorą udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach. Praca nauczycieli jest nieustannie monitorowana poprzez opracowany przez dyrektora metodycznego szkoły system hospitacji zajęć.

Szkoła zapewnia swoim lektorom bogate zaplecze materiałowe, wsparcie metodyczne i merytoryczne oraz pedagogiczne. Dzięki zainstalowanym tablicom interaktywnym zajęcia prowadzone są ciekawie i dynamicznie, co zwiększa motywację kursantów oraz podnosi skuteczność i jakość nauczania.

W ciągu tych wielu lat pracy zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu skutecznej nauki języków obcych. Na zajęciach realizujemy ciekawy program dostosowany do poziomu i zainteresowań uczniów.

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych