Monika

Nazywam się Monika Paryś, jestem lektorem języka angielskiego z 10-letnim doświadczeniem. Ukończyłam filologię, specjalność nauczanie języka angielskiego oraz pedagogikę, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Kilkanaście lat temu pracowałam w Wielkiej Brytanii. Praca z dziećmi to dla mnie wyzwanie i ogromna radość! Gdy czegoś się podejmuję, robię to z wielkim zaangażowaniem. Z pasji jestem Dyplomowanym Promotorem Karmienia Piersią i dwa lata prowadziłam grupę wsparcia dla młodych mam Mlekoteka. Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch cudownych dzieci: Natalii (1 rok) i Jakuba (5,5 lat). W życiowym zgiełku staram się pamiętać, że cisza jest przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła (za:Antoine de Saint-Exupery).

 

My name is Monika Paryś, I’m an English lector with 10 years of experience. I graduated from filology with specialization in teaching English as a foreign language and pedagogics with specialization in kindergarten and early primary school teaching. A dozen of years ago I worked in Great Britain. Working with children is a challenge and a great joy for me! When I take something up, I involve in it seriously. As a passion, I promote breastfeeding and I was a leader of a mother-to-mother breastfeeding help group Mlekoteka. Offstage, I’m w wife and mom to two fantastic children: Natalie (1 year old) & Jacob (5 and a half old). In  this hectic life I struggle to remember that silence is the space for spirit where it can develop wings (after: Antoine de Saint-Exupery).

Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych